Proszę chwilkę zaczekać

Polityka prywatności - MIDSnLOWS

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane nam w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu midsnlows.com są przetwarzane przez firmę shoesON Poland Dariusz Adamczyk z siedzibą w Warszawie (00-384) przy ul. Dobrej 7, NIP: 5782744584, REGON: 364729880.
 2. Dane osobowe, które nam powierzasz, przetwarzane są:
  a) w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;
  b) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 3. Jedynie za Twoją zgodą, podane przez Ciebie dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 4. Do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, rejestracji konta, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego w Sklepie, każdy użytkownik naszego Sklepu pozostaje anonimowy.
 5. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Wyjątkiem mogą być sytuacje szczególne przewidziane przepisami prawa (np. wniosek Policji, sądu).
 6. Dokonując rejestracji oraz zakupu w naszym Sklepie wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym realizacji płatności oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia, zapisu do subskrypcji newlettera.
 8. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych


BEZPIECZEŃSTWO

 1. shoesON Poland Dariusz Adamczyk zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  d) nie przechowywane dłużej, niż to konieczne,
  e) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia ich udostępniania.


COOKIES

 1. Sklep korzysta z plików cookies, które są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i w żadne sposób nie pozwalają dostać się do urządzenia Użytkownika niechcianemu lub złośliwemu oprogramowaniu.
  Używane pliki Pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika, dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.
 1. Sklep korzysta z dwóch rodzajów cookies:
  a) cookies sesyjne - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  cookies trwałe - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzeń
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia, nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Dostęp do ich zawartości możliwych jest jedynie przez serwer, na którym zostały utworzone.
 3. Ze względu na charakter i funkcje wyróżniamy następujące cookies wykorzystywane w Sklepie:
  a) cookies niezbędne do działania Sklepu - umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie, nawigowanie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
  b) cookies funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji;
  c) cookies zabezpieczające - odpowiadają za bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Sklepie. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  d) cookies analityczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu oraz umożliwiają korzystanie z zewnętrznych narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
  e) cookies marketingowe - służące do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem reklamy internetowej np. Google AdSense, Google ad Words, Facebook Ads;
  f) cookies pozwalające na korzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu w serwisach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram


ZARZĄDZANIE COOKIES

 1. Większość przeglądarek używanych w urządzeniach elektronicznych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies lub je usunąć, możesz to zrobić w dowolnym momencie za pomocą ustawień w przeglądarce. Jeśli nie jesteś pewien jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z menu Pomoc używanej przeglądarki.
 2. Pamiętaj, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 


POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

 1. W celu przypisania Klientom odpowiedniego języka sklepu, waluty oraz warunków dostawy korzystamy również z geolokalizacji, tzn. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji korzystasz ze sklepu. Stosujemy przy tym technologie i obowiązujące procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych.
 2. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


Planowany termin doręczenia

Podajemy szacunkowy termin dostawy na podstawie przysyłek dostarczanych klientom w Twoim kraju.
Może zdarzyć się, że z przyczyn losowych dostawa nastąpi w innym terminie.
Jeśli dla Twojego kraju mamy kilka metod dostawy, podajemy planowany termin doręczenia wg najszybszej metody.

Pamiętaj, że zamówienie możesz monitorować zaraz po wysłaniu z naszego sklepu.